Pehr Thomasson

Pehr Thomasson (1813-1883) föddes i en bondfamilj i Jämshögs socken och var under senare hälften av 1800-talet en av den breda allmänheten mycket uppskattad "folkskald". Sitt egentliga litterära genombrott fick han 1841 med "Bländas saga". Därefter blev han en av samtidens allra flitigaste och mest lästa novellförfattare i Sverige, oftast med historisk och folklivsskildrande inriktning.

Hans berättelse "Kungens första kärlek" har som huvudtema hjärteaffären mellan den strålande vackra jägmästardottern Blenda på Klinta och den unge kung Karl XI, som under det skånska kriget 1676-1679 emellanåt uppehöll sig i Sölvesborgstrakten. Den folkligt sentimentala och romantiserade romanen har av många ända in i vår egen tid uppfattats som en historiekrönika baserad på verkligheten, men är i fråga om den heta kärleken mellan den enkla flickan av folket och den stilige kungen helt uppdiktad. Likväl har en gångstig från Sölvesborg mot Valje, på vilken enligt traditionen den djupt förälskade kungen brukade rida sin käresta till mötes, döpts till "Karl XI:s" väg.


Här följer några sidor ur "Kungens första kärlek", vars första upplaga trycktes och gavs ut 1860. Den skulle följas av flera senare. De bifogade texterna är hämtade ur 1921 års utgåva, som omfattar 191 sidor.