STADENS FÖRVANDLINGAR

En vänbok till Jan Lagerås

När Jan Lagerås slutade sin mycket uppskattade gärning som Sölvesborgs stadsarkitekt, utgavs en vänbok 2006 som en hyllning till hans insatser.
Ur denna återges här en artikel av Hans Milton om de stora omgestaltningar stadsbilden genomgick årtiondena innan Jan Lagerås kom att sätta sin prägel på stadsbilden.

Stad i förvandling

I samma bok fanns en artikel av Dan Boberg, där han ger en personlig bild av Furuboda på 50-talet. Numera kallas allt oftare hela området söder om järnvägen för Falkvik, men gamla sölvesborgare vet att Furuboda kommer först.

I Furuboda på 50-talet