KOMMUNENS KONST

En stor inventering av kommunens konst, där över 700 tavlor och skulpturer finns med, gjordes under tre år och blev färdig 2004 just innan Ingrid Jönsson gick i pension.

Inventeringen gjordes av Ingmar Nilsson med fru Mirjam samt Ing-Britt Lagerås och Gustaf Cassel. Arbetet utfördes på eget initiativ och ideellt. Samtliga skolor, vårdinrättningar, kommunhus, bibliotek o.s.v. besöktes och allt fotograferades digitalt och katalogiserades. Alla tavlor och skulpturer har blivit numrerade och noga kartlagda. En inventering och dokumentation tar tid att genomföra. Materialet lades över på en CD- skiva och överlämnades till kulturchefen Ingrid Jönsson på hennes allra sista arbetsdag innan det var dags för pension.

Vi poängterade att det var av yttersta vikt för kommunen att hålla materialet aktuellt och att utse någon ansvarig till detta.

Ingmar Nilsson

Materialet presenteras i ett antal bildspel med 20-30 bilder i vardera.
Bildspelen tillförs efterhand.

Bildspel nr 1 (27 bilder)
Bildspel nr 2 (28 bilder)
Bildspel nr 3 (20 bilder).
Bildspel nr 4 (20 bilder).

Bildspel nr 5 (20 bilder). Nytt!