SÖLVESBORGS MUSEUM

En vägledning

I denna vägledning till museet presenteras i ord och bild ett representativt urval av Sölvesborgs och Listers Fornminnesförenings samlingar. Till detta fogas dessutom en kortare sammanfattning av stadens och bygdens historia. Här finner du även till hjälp för att bättre kunna orientera dig i museibyggnaden översiktliga planskisser över samlingarnas placering och huvudsakliga innehåll: På nedre plan, Förhistorisk tid och Medeltid och på övre plan Nyare tid.

Vägledningen i pdf-format