Sölvesborgsbilder under ett sekel (1860-1960)

Denna flik tillförs successivt nya bilder. Urvalet är gjort av Hans Milton, som också står för texterna. Bilderna är från Hans eget arkiv samt från Sölvesborgs och Listers fornminnesförenings samlingar.
Klicka på bilderna för att förstora dem och för mera text.
Karta över gator, kvarter och torg i stadens centrum. Med denna hittar du säkert alltid rätt!
Bild 1
Panoramabild mot staden från slottsruinen; ett av de allra äldsta kända fotografierna från Sölvesborg
Bild 2
Stortorgets norra hörn med från vänster kvarteren Anden, Bävern och Falken samt i förgrunden torgbrunnen
Bild 3 Stortorget norrut i tidig, mångfasetterad färgskrud med massor av kullersten och dessutom gott om imposanta yttertrappor av sten, inklusive eller exklusive ledstänger av järn
Bild 4
Från Stortorgets nordöstra fasad i kvarteret Falken
Bild 5
Åter till kvarteret Falkens front mot Stortorget? Javisst!
Bild 6
Stortorgets nästan folktomma östra hörn med från vänster kvarteren Falken, Gladan och Igeln
Bild 7
Stortorgets östra hörn vid en senare tidpunkt
Bild 8
Från Stortorgets sydöstra fasad i kvarteret Igeln; ovanligt mycket folk på marsch med fana och massor av textade plakat
Bild 9
Från Stortorgets sydvästra fasad i kvarteret Mården med träd och torgbrunn
Bild 10
Stortorgets södra hörn i repris men dock vid en något senare tidpunkt och utan lindar
Bild 11
Utmed kvarteret Mårdens sydvästra fasad mot kyrka och rådhus
Bild 12
Stortorgets västra hörn med från vänster kvarteren Mården, Norsen och Anden
Bild 13
Ett för äldre tider representativt foto mot Stortorgets västra hörn med kvarteret Andens husfasader till höger
Bild 14
Hungerdemonstration framför rådhuset i Första världskrigets skugga den första maj 1917
Bild 15
En större begravningsprocession passerar här Stortorgets nordvästra sida på väg mot kyrkogården
Bild 16
Det Rönströmska, senare Nilsonska huset vid torgets nordvästra sida i kvarteret Anden
Bild 17
Den så kallade svenska veckan uppmärksammas med samling på Stortorget söndagen den 28 maj 1911
Bild 18
Mobilisering på Stortorget i samband med första världskrigets utbrott sensommaren 1914
Bild 19
Sölvesborgsscouterna möter till mässingsmusik upp inför en stor människoskara, som samlats på Stortorget
Bild 20
Stig Blombergs monumentala konstverk Ask och Embla avtäcks och invigs på Stortorget
Bild 21
Kung Gustav VI Adolf hälsas välkommen till Sölvesborg
Bild 22
En typisk bild av Stortorget en vinterdag någon gång under 1950-talet
Bild 23
Frälsningsarmén bjuder på sin sedvanliga allmänt uppskattade vackra musik och sång på Stortorget