Sölvesborgs-Kalendern 1987-99

Trafikförhållandena förbi Sölvesborg hade blivit alltmer besvärande för de boende i Valje och Sölve. I en något vildvuxen diskussion utkristalliserades två huvudlinjer för sträckningen av den nya vägen: en passage strax norr om tätorten eller en högre upp mot Ryssberget.
Vid denna tid var inte Ljungaviken på planeringsbordet utan stadens expansion skulle ske norrut. Efterhand framstod en passage strax söder om Siesjö (just över nuvarande Yndegården) som realistisk av Vägverket. Dock tog denna inte hänsyn till de mycket höga naturvärden som finns i området. Naturvänner reagerade, föreningen Siesjöns Vänner bildades och Sölvesborgs-Kalendern utgavs i syfte att sprida kännedom om de höga naturvärdena.
Kompromissen blev att vägen trycktes ner så långt söderut det rimligen gick med hänsyn till bebyggelsen i Valje och därmed skonades orkidéängarna och fågellivet. I förbifarten fick vägen motorvägsstandard (vilket inte var planerat från början). Området runt Siesjö på Blekingesidan har sedermera blivit naturreservat. Kommunen har sökt expansionsmöjligheter österut till Ljungaviken istället för norrut och projektet får i efterhand anses som en tämligen lyckad kompromiss mellan olika intressen.
Det ska riktas ett innerligt och varmt tack till alla naturvänner som ideellt engagerade sig i projektet att få bort E66 från Siesjö, inte minst till Jonte Göransson, som ställt sina vackra bilder till förfogande. Det finns goda skäl att i tacket inkludera även tjänstemän från Vägverket för sakliga och lyhörda diskussioner!

Bo Sandqvist
Vid denna tid ordf. i Föreningen Siesjöns Vänner

Sölvesborgs-Kalendern kom att innehålla texter och bilder av hög kvalitet och med mer alllmänkulturellt innehåll efter det att vägsträckningen avgjorts. Kalenderinnehåll efterfrågas fortfarande på biblioteket. Det är ett gott skäl till att webbtidningen efterhand här kommer att återge alla kalendrarna i pdf-format. Själva kalendariet har av naturliga skäl utelämnats.

Innehåll:
Sölvesborgs-Kalendern 1987.
Sölvesborgs-Kalendern 1988.
Sölvesborgs-Kalendern 1989.
Sölvesborgs-Kalendern 1990.
Sölvesborgs-Kalendern 1991.
Sölvesborgs-Kalendern 1992.
Sölvesborgs-Kalendern 1993.
Sölvesborgs-Kalendern 1994.
Sölvesborgs-Kalendern 1995, jan-juni.
Sölvesborgs-Kalendern 1995, juli-december.
Sölvesborgs-Kalendern 1999.